AB Fonları Proje Döngüsü Eğitimi

proje döngüsü ile ilgili görsel sonucu

Proje Döngüsü :  Bir projenin doğuşundan fikir olarak hazırlanması, analizi, onaylanması , izlenmesi ve değerlendirilmesine kadar geçen süreç

Proje Döngüsü Yönetimi : Proje Döngüsü çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin bütününü kapsayan süreç

Eğitim Amacı :

  • AB mali yardımları, hibe programları ve Türkiye'de uygulanışı hakkında bilgilendirme
  • Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramları
  • Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı ve projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanımı,
  • Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımını kavramaları
  • Proje göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilme
  • Proje bütçesi hazırlayabilme becerisi
  • Faaliyet ve zaman planlaması yapabilme
  • Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme adımlarını uygun olarak yürütebilme becerisi