İnsan Kaynakları Yönetimi


Eğitimin temel amacı; kursiyerlerin tamamına İnsan kaynakları yönetiminin önemi ve etkisini kavratarak, şirket bünyesinde yaratacakları

fark ve fayda zinciri hususlarında bilinçlendirmektir.

  • Personel seçimi, yerleştirmeleri ve eğitimleri,
  • İş analizi yapabilmelerini,
  • İnsan kaynakları biriminde aktif olarak görev alabilecek düzeyde yetişmelerini,
  • Çalışanları motive ederek çalışmaya özendirme becerilerini kazandırmaktır.