BULATS

post img

The Business Language Testing Service (BULATS – İş İngilizcesi Test Servisi), ALTE (Avrupa Dil Testleri Birliği) bir araya gelmiş uluslararası bir sınav merkezleri grubu tarafından geliştirilen ve uygulanan bir dil değerlendirme hizmetidir. BULATS testleri, ortağı olduğu organizasyonların dünya çapında üne sahip dil testleri ile aynı standartlar temel alınarak hazırlanmıştır ve aynı standartta bir kalite kontrol ile müşteri hizmetleri sisteminden yararlanır. Ortak organizasyonlar :

  • University of Cambridge ESOL Examinations (İngilizce)
  • Alliance Française (Fransızca)
  • Goethe Institut (Almanca)
  • Universidad de Salamanca (İspanyolca)

BULATS testlerinin amacı nedir? Bu testler, iş yerlerinde yabancı dil konuşması gereken çalışanların, dil öğrenimi gören ya da bir dil kursunda iş amaçlı dil eğitimi alan çalışanların, profesyonel/iş amaçlı bir kursta eğitim alan eleman ve öğrencilerin dil becerilerini test etmek amacıyla tasarlanmıştır.

BULATS’ın içeriği nedir? Testler, kişilerin iş yerinde kullandıkları dil ile uyum içinde olmayı amaçlamaktadır ve görev tanımları, şirketler ve ürünler, seyahat, yönetim, pazarlama, müşteri hizmetleri, plan6ama, raporlama, telefon mesajları, iş yazışmaları ve sunumlar gibi konuları kapsar. Test sırasında karşılaşılan aktiviteler, telefonda mesaj alma, mektup kontrolü, sunum yapma, bir makaleyi anlama, rapor yazma gibi uygulama ağırlıklı aktivitelerdir.

Neden BULATS? Ortalama 75 dakikada tamamlanan BULATS Bilgisayar Testi, anında elde edilen sonuclarla dil becerisinin çabuk ve doğru bir şekilde saptandığı bir testtir. “Avrupa Akademik Yazılım Ödülü 2000” sahibi program tasarımı sayesinde her test birbirinden ayrıdır ve böylece, kopya çekme riski en aza indirilir. Test boyunca ekranda çıkan bilgiler ile öğrenci yönlendirildiğinden, bir uzman denetimine ihtiyaç yoktur.

BULATS’ın sunduğu avantajlar nelerdir? Aşağıda BULATS’ın sunduğu avantajlardan sadece bir kaçını bulabilirsiniz: Çalışanların dil becerisinin değerlendirilmesi BULATS, şirketlerde çalışalardan birkaçının ya da tamamının dil hakimiyetlerini ölçmek ya da düzenli aralıklarla şirketin yabancı dil profilinin nasıl değiştiğini gözlemlemek amacıyla kullanılabilir. Adayların dil becerisinin değerlendirilmesi Şirketin, yabancı dil bilgi ve becerisinin çok önemli olduğu bir departmanına eleman alımı sürecinde, BULATS potansiyel elemanların yabancı dil becerilerinin güncel bir değerlendirmesini sunabilir. Sunulan eğitim programlarına uygun olmayan adayların belirlenmesi Şirketin hedeflenen dil seviyesinde ya da bu seviyeye yakın elemanlara ağırlık vermek istediği bir eğitim söz konusu olduğunda, uygun olmayan adaylar, BULATS ile belirlenebilir. BULATS, eldeki kaynakların en etkin şekilde kullanılabilmesini sağlar. Eğitimlerin denetlenmesi Şirketin eğitim departmanının verilen bir eğitimin kalitesini değerlendirmesi gerektiğinde, BULATS, katılımcıların eğitim başındaki ve sonundaki performanslarını saptayarak gelişimin ölçülmesinde yardımcı olur.

Ayrıca BULATS;

BULATS skorları ve Amerikan Kültür seviyeleri ile uyumlu bütün testler, adayları ALTE’nin (Avrupa Dil Testleri Birliği) altı basamağı çerçevesinde değerlendirmektedir (ör. Adayların seviyesi ne olursa olsun aynı test kullanılır). (ALTE basamaklarından 0 ve 5, Genel Avrupa Dil Standartları’nın A1 – C2 seviyelerine denk gelmektedir.)

Çukurova Amerikan Kültür almanız gereken BULATS skoruna göre size özel bir program yapılır ve program tamamlandığında hedeflediğiniz skoru alabilmeniz sağlanır.