IELTS

post img

IELTS, İngilizce’nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizcedil seviyesini ölçmek için hazırlanmış, British Council (BC), University of Cambridge English For Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of AustralianUniversities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilen bir dil sınavıdır.

Türkiye de IELTS sınav hizmetlerinden British Council sorumludur.

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite veşirketler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı ise güngeçtikçe artmaktadır. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

IELTS Sınavı Academic ve General Training olmak üzere iki modül seçeneğine sahiptir. General Training modülü genelde göçmenlik başvuruları için tercih edilir, Academic modül ise eğitim alanında yapılan başvurularda tercih edilmektedir. IELTS sınavını hangi modülde almanız gerektiğini, mutlaka sizden bu sınavı almanızı isteyen kuruma sorarak emin olunuz.

IELTS dört beceriyi (listening, reading, writing, speaking) ölçen bir sınavdır. İster Akademik Modülden ister Genel Modülden sınava girsinler, tüm öğrenciler aşağıdaki tabloda belirtilen dört bölümdeki soruları da cevaplamak durumundadırlar.

a) Reading

b) Writing

c) Speaking

d) Listening

Listening ve Speaking bölümlerinin soruları Akademik ve Genel modüller için aynıdır, ancak Reading ve Writing bölümleri farklıdır. Her iki testin toplam süresi 2 saat 45 dakikadır. Adaylar sırasıyla Listening, Reading ve Writing bölümlerinin sorularını cevaplarlar – bu bölümler bir gün içinde tamamlanmalıdır. Speaking testi test merkezinin uygunluğuna bağlı olarak diğer testlerden yedi gün önce veya sonra alınabilir.

Çukurova Amerikan Kültür'de almanız gereken IELTS skoruna göre size özel bir program yapılır ve program tamamlandığında hedeflediğiniz skoru alabilmeniz sağlanır.

IELTS sınav sonucu iki yıl süre ile geçerliliğini korur. Sınav sonucunda adaylar 1’den 9’a kadar bir puan elde ederler.

IELTS Sınav Sonucları Ne İfade Eder ?

Adaylar 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir sonuç elde ederler. Geçme veya kalma puanı yoktur.

9 – Expert User: Dil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.
8 – Very Good User: Dil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır.Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.
7 – Good User: Dil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalardışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesiniyapar.
6 – Competent User: Bazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır.Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir
5 – Modest User: Hata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.
4 – Limited User: Bilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.
3 – Extremely Limited User: Sadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.
2 – Intermittent User: En basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildiği konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.
1 – Non User: Birkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

Çukurova Amerikan Kültür'de almanız gereken IELTS skoruna göre size özel bir program yapılır ve program tamamlandığında hedeflediğiniz skoru alabilmeniz sağlanır.